MENÜ
  • Akreditasyonlar - Mutfak Sanatları Akademisi

City & Guilds

“City & Guilds’den elde ettiğim vasıflarımın, hedeflerimi gerçekleştirmek üzere yola çıktığımda güçlü bir temel oluşturduğuna inanıyorum.”
Gary Rhodes

12 aylık Uzun Dönem Profesyonel Aşçılık eğitimini tamamlayan MSA öğrencileri, dünyanın en büyük mesleki eğitim akreditasyon kurumu olan City & Guilds’ın uluslararası diplomasını almaya hak kazanırlar. City & Guilds sistemi ve standartları çerçevesinde aldıkları eğitimi, bu kurumun diploması ile tamamlayan MSA mezunları, Gordon Ramsay ve Jamie Oliver gibi dünyaca ünlü şeflerin de sahip olduğu bu uluslararası diploma ile dünya çapındaki işletmelerin mutfaklarında görev yapma fırsatı buluyor.

City & Guilds hakkında detaylı bilgi almak için sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.cityandguilds.com


M.E.B

MSA profesyonel eğitim programları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı programlar olup, başarıyla tamamlanmaları durumunda katılımcılara program sertifikası verilmektedir.

Confederation of Tourism and Hospitality

“MSA’daki olanaklar, kullanılan ekipmanlar gerçekten harika.Öğrenciler; öğrenmek, öğrendiklerini geliştirmek ve sonrasında başarılı bir şefe dönüşmek için gereken her şeye sahipler. Aldıkları eğitim birinci sınıf ve bu sebeple burada bulunan herkes oldukça şanslı.”
Philippe Degand

CTH, İngiltere merkezli olup; özellikle turizm, ağırlama ve hizmet sektörlerinde uzmanlaşmış bir belgelendirme ve sertifikasyon kurumudur. 1982 yılından beri; turizm, ağırlama ve hizmet sektörlerinde servis sağlayan kişi ve kurumlara değer katma prensibini üstlenmektedir. Dünya genelinde; üniversiteler, akademik kurumlar ve işverenlerin bu sektörlerde eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek her sene 30.000 kadar kişiye CTH sertifikasyon programları dahilinde eğitim içerikleri sunulmaktadır.

CTH, bu sektörlerde çalışacak veya halen çalışmakta olan adaylar için basamak rolü üstlenmekte ve CTH’in sertifikasyon programları sayesinde alanında iyi eğitim almış, nitelikli çalışanlar ve yöneticiler sektörlere kazandırılmaktadır. Uluslararası geçerliliği olan CTH sertifikasyonu ile tasdiklenmiş eğitim programları; dünya çapında 25 üniversite ile Marriott, Sheraton, Radisson, Star Alliance, Virgin Atlantic gibi pek çok zincir marka tarafından tercih edilmektedir.

CTH hakkında detaylı bilgi için sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.cthawards.com

Pearson BTEC

Pearson BTEC şirketinin bir parçası olan PearsonQualifications International (PQI), İngiltere’nin en büyük derecelendirme kuruluşudur. 1922’den bu yana mesleki eğitim alanında çalışan PQI, 25 sektörde mesleki eğitime dair hemen her alana hitap etmektedir. Bugün 100 ülkede 5400’ün üzerinde merkezle hizmet veren PQI kapsamında her yıl 2 milyon öğrenci kaydolmaktadır. Öğrenmeyi pratik bir yaklaşımla ele alan Pearson BTEC tarafından sağlanan yeterlilikler, öğrencilere mesleki ve akademik ilerleme olanakları tanımaktadır. Dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson BTEC, eğitimin her alanına yönelik çözümler sunmakta, mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına ve istihdam edilebilirliğin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Pearson BTEC kapsamında, mesleki yeterliliklerin geliştirilmesineve uluslararası sertifikasyona yönelik çalışmalar Pearson BTEC Qualification International (Edexcel) tarafından yürütülmektedir.

Dünyanın en büyük ölçme değerlendirme kuruluşlarından biri olan Pearson BTEC kapsamında yer alan eğitim programları uluslararası düzeyde akademik ve mesleki alanda tanınırlığa ve geçerliliğe sahiptir. Söz konusu programları tamamlayan öğrenciler, ilgili alanlarda mesleki yeterlilikler kazanmakta ve bu kazanımlarını uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalar ile belgelendirmektedirler.

BTEC programlarının seviyeleri ve kredi değerleri Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumludur. Dolayısıyla öğrencilerin elde ettikleri krediler üniversiteler tarafından tanınmakta ve akademik ilerleme konusunda büyük imkanlar ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, PQI, birçok farklı sektörde önde gelen şirketlerle birlikte çalışmaktadır. Geliştirilen mesleki yeterlilikler şirketler tarafından da tanınmakta ve kariyer olanaklarının zenginleşmesini sağlamaktadır.

Pearson BTEC onaylı bir merkez olarak MSA; sunduğu hizmet ve ürünler dünya çapında tanınırlığa sahip, uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş tarafından akredite edilmektedir.

Öğrencileri başarıyla bitirdikleri programın sonucunda, seviyeleri ve kredileri uluslararası anlamda geçerliliğe sahip mesleki yeterliliklere sahip olmaya hak kazanırlar. Pearson BTEC, İngiltere’deki üniversitelerin yüzde 97’si ile birlikte çalışmakta, ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütmektedir. Öğrencilerin kazandıkları sertifikalar, bahsedilen bölgelerde kariyerlerine devam etmelerine destek sağlar.

Pearson BTEC hakkında detaylı bilgi almak için sitesini ziyaret edebilirsiniz.
http://www.pearson.com

WACS

“MSA, profesyonel mutfak eğitimi konusunda standartları belirlemiş ve eğitim kalitesinde çıtayı yükseklere taşımış olan bir okul.”
John Clancy

John Clancy
Dünya Şefler Birliği kısa adıyla WACS (The World Association of Chefs' Societies) 1928 yılında Paris Sorbonne’da kurulan, ilk uluslararası şef birliği topluluğudur. 17 ülkeden 36 ulusal derneğe bağlı 65 delege ilk toplantılarında onursal başkanlığa August Escoffier’i seçmiştir. Bugün 93 resmi dernek üyesi olan 10 milyonun üzerinde profesyonel şef WACS tarafından akredite edilmiştir. 82 yıllık geçmişi boyunca WACS dünya genelinde 20'den fazla şehirde prestijli kongreler organize etmiştir.

WACS Asya, Avrupa, Afrika, Pasifik ve Amerika bölgelerinde; WACS başkanı, başkan yardımcısı, bir sayman, genel sekreter ve onursal başkandan oluşan seçilmiş bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Programlar ve farklı etkinlikler ise Mutfak Müsabakalar Komitesi, Eğitim Komitesi ve Pazarlama ve İletişim komitesi gibi çeşitli alt komiteler tarafından yürütülmektedir.

Dünya Şefler Birliği (WACS), dünya mutfaklarından yemek standartları korumak ve geliştirmeye adanmış, siyasi olmayan profesyonel bir kuruluştur. Gıda üzerine bir otorite ve fikir önderi olarak WACS, aşçılık mesleği ile ilgili tüm konularda küresel bir sesi temsil eder. MSA, 2011 yılında ulaştığı yüksek kaliteden ötürü WACS tarafından “Profesyonel Mutfak Eğitiminde Yüksek Kalite Ödülü” ile şereflendirilerek, hem Türkiye’de WACS tarafından akredite edilen ilk ve tek Profesyonel Aşçılık Okulu, hem de dünyadaki tek WACS onaylı City&Guilds mesleki eğitim merkezi olmuştur.

WACS hakkında detaylı bilgi için sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.wacs2000.org

ISO

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sektör ayırt etmeksizin bütün kurum ve kuruluşlar için ideal bir kalite yönetim modelidir. ISO 9001 yönetici-çalışan ilişkilerini geliştirir, kalite bilincini arttırır, verimlilik ve üretkenliği arttırır. ISO 9001'in uygulanması, kuruluşun uluslararası standartlara uygun bir Kalite Yönetim Sistemi'ne sahip olduğunun, diğer bir ifade ile uluslararası normlarla çalıştığının bir göstergesidir.

ISO 9001'e hazırlık sürecinin değerlendirilmesi ve ISO 9001 şartlarının ötesine geçilmesi halinde standart, kuruluşu rekabetçi kılacak değişimin katalizörü olabilir. Geçmişte mükemmel olarak değerlendirilen, yarın yetersiz kalabilir. Hareketsiz kalmak gerçekte gerilemektir; bu anlamda, ISO 9001, sürekli gelişim ve iyileştirme için önemli bir adımdır.

ISO 9001 sürekli iyileştirme mekanizması sağlar. Hataların iyileştirme ve gelişme fırsatı olarak algılanmasına yardımcı olur. ISO 9001 kuruluşlara sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Firma içi iletişim geliştirilirken çalışanların katılımcı olmasını teşvik eder, etkin kayıtlar tutularak kurum içerisinde kalıcı bilgilerin oluşması sağlar. Verilere dayalı gerçekçi karar verme yeteneği geliştirilir. Dünyanın en iyi aşçılık okulları arasında gösterilen MSA, her konuda olduğu gibi, sektörde bir ilke daha imzasını atarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır.

Sürekli gelişim ve iyileştirmeyi kendine ilke edinmiş olan MSA, müşteri odaklı olarak istek ve beklentilere önem vererek, müşteri memnuniyetini ölçmek için etkin yöntemler kullanarak, müşteri isteklerini değerlendirip yeni yaklaşımlar sunmaktadır. Sektördeki uluslararası trendleri ve gelişimleri sistematik bir yaklaşımla takip ederek yeni eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulamaya alınmasını sağlamaktadır.

IOH

Institute of Hospitality (IOH), turizm ve eğlence sektöründe çalışan yönetici ve yönetici adaylarına yönelik bir eğitim kurumudur. Amacı 100’den fazla ülke ve İngiltere’de bulunan 10.000 üzerindeki üyesine, bu sektördeki mesleklerinde destek olmaktır. Uluslararası ağırlama, turizm ve eğlence sektöründe yönetim ve eğitimi en yüksek profesyonel standartlara getirmek için çalışmaktadır.

OH hakkında detaylı bilgi almak için sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.instituteofhospitality.org

EuroPass

Avrupa Komisyonu’nun bir girişimi olan EuroPass sistemi, bireylerin diploma veya sertifika sahibi oldukları mesleklerinin ve bu konuda geliştirdikleri beceri ve yeterliklerinin Avrupa’da denkliklerini açıklamaya ve kanıtlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda dünyanın her yerinde geçerli bu belge ile öğrenciler, istedikleri her ülkede kolaylıkla eğitim görme ve çalışabilme olanağına sahip olurlar. City & Guilds’in Europass sistemi içindeki tanınırlığı sayesinde MSA mezunları, Avrupa’da çalışabilme hayallerine kavuşmaktadır.

Europass hakkında detaylı bilgi için sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.europass.cedefop.europa.eu

MSA TANIŞMA GÜNLERİNE KATILIN